Detall de l'activitat

Simpòsium de residents de Cirurgia Manel Corachan
Societat Catalana de Cirurgia
Dia 24 de maig de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 24 de maig de 2024 | 08:45 - 17:15
08:45 - 09:00
Presentació i benvinguda > Can Caralleu - Sala 3
Ponents:
Dr. Rosa Jorba Martín. Presidenta de la Societat Catalana de Cirugia
Dr/Dra. Fernando Burdío. Vocal de la Societat Catalana de Cirurgia
Dr. Mònica Miró Martín. Vocal de la Societat Catalana de Cirurgia
09:00 - 10:30
Presentació de comunicacions científiques > Can Caralleu - Sala 3
Moderen:
Dr/Dra. Roser Farré Font
Dr/Dra. Gian Pier Protti Ruiz
10:30 - 11:15
Actualització: Hemorràgia en el pacient traumàtic > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Dr. Zoilo Madrazo González
11:15 - 12:00
Cafè > Can Caralleu - Sala 3
12:00 - 14:00
Casos clínics controvertits > Can Caralleu - Sala 3
Moderen:
Dr/Dra. Heura Llaquet Bayo
Dra. Ana González
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 3
15:00 - 17:00
Taller habilitats > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 8 > Can Caralleu - Sala 1 > Can Caralleu - Sala 3
17:00 - 17:15
Clausura > Can Caralleu - Sala 3