Beques i premis

Beques per formació de residents ( membres associats)
Societat Catalana de Cirurgia

Proporcionar als MIR de la SCC, ajuda per a rotacions externes a centres de reconegut prestigi

Pendent
10-09-2020