Beques i premis

Beca d'Investigació / Recerca
Societat Catalana de Cirurgia

Atorgar una beca d'investigació/ recerca als socis de la S.C de Cirurgia

Màxim: 6.000€
30-05-2018